• Nasz Patron

    • Ks. Tadeusz Jakubiński urodził się 27.10.1928r w Nowym Żmigrodzie jako syn Stanisława i Marii z domu Sokalska. Był jednym z czworga rodzeństwa. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Nowym Żmigrodzie i ukończył ją w okresie okupacji. Jako uczeń był bardzo lubiany przez nauczycieli i ks. katechetę Leona Majkrzeckiego.
     Szkołę średnią rozpoczął w Dębowcu, a ukończył w Przemyślu, zdając egzamin maturalny w 1950r. Wkrótce po nim podjął decyzję i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Już jako kleryk dał się poznać jako człowiek pokorny, dobrego serca, chcący pomagać innym. Wyróżniał się uczynnością wobec ludzi chorych i cierpiących.
     Tadeusz Jakubiński po sześciu latach studiów seminaryjnych przyjął święcenia kapłańskie 10 maja 1956 r. z rąk ks. biskupa Franciszka Barty.
     Będąc wikariuszem w Niechobrzu, Cieklinie i Sieklówce pracował w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością oraz pracowitością w pracy duszpasterskiej. Wolne chwile ks. Tadeusz poświęcał pracy fizycznej. Jako wikariusz pracował w Żołyni do 14 VI 1961 r. Był proboszczem w Dudyńcach, skąd 18 lutego przeniósł się do Wróblika Królewskigo.
     Po rezygnacji z probostwa we Wróbliku Królewskim od 9.08.1986 r. przez 8 lat pracował jako Dyrektor Domu Księży Emerytów w Korczynie. Tutaj nie tylko troszczył się o byt, ale spełniał najniższe posługi wobec kapłanów starszych i chorych.
     W roku 1994 objął probostwo w parafii Milcza. Tutaj również dał się poznać jako kapłan cichy, pokorny i pracowity.
     Ks. Tadeusz Jakubiński był zaangażowany w prace wykończeniowe przy nowo budowanej szkole i remoncie starej części placówki. Zawsze dawał dobry przykład i wspólnie z mieszkańcami Milczy uczestniczył w różnych pracach. Kiedy zbliżał się termin oddawania szkoły do użytku ksiądz pragnął pomóc przygotować dekoracje. Aby je odnaleźć musiał udać się na strych. Wtedy uległ śmiertelnemu wypadkowi. Był to 10 października 1995 r.