• Informujemy , że zgodnie z Regulaminem rekrutacji wszystkie zgłoszone dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Milczy zostały przyjęte .

     Wszystkie zgłoszone dzieci do Przedszkola „ Wesołe Maluchy” zostały przyjęte na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z listą zgłoszonych.

     Spotkanie dla rodziców dzieci zapisanych  do kl. I i przedszkola odbędzie się
     w czerwcu. Każdy rodzic otrzyma indywidualnie informację. Prosimy na przybycie, ponieważ będą ustalane istotne rzeczy.